SeeNet

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Albanijaalba0001

Albanske lokalne jedinice uključene u Program SeeNet:  

  •   Distrikt Skadar
  •  Općine Elbasan, Skadar i Valona 
 
 Skadar Distriktscutari_regione

Uključena u Vertikalnu Akciju :  4.B – Podrška pri planiranju u socijalnom sektoru  

Službena Web Stranica: www.qarkushkoder.org


   ElbasanElbasan Općina

Uključena u Vertikalnu Akciju:  4.B – Podrška pri planiranju u socijalnom sektoru

Službena Web Stranica: www.elbasani.gov.al


 Skadar Općinafoto_scutari

Uključena u Vertikalnu Akciju:   2.C – Vrednovanje okolišnog turizma na teritorijama Skadra, Niša, Kraljeva, Nikšića i Peje/Peći

Službena Web Stranica:  www.shkodra.gov.al


Valona Općinavalona

Uključena u Vertikalnu Akciju :  4.B – Podrška pri planiranju u socijalnom sektoru

Službena Web Stranica:  www.bashkiavlore.org