SeeNet

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Hrvatskacroa0001

Hrvatske lokalne jedinice uključene u Program SeeNet:

  • Istarska Županija
  • Županije Vukovarsko-srijemska, Osiječko-baranjska, Dubrovačko-neretvanska
  • Općina Brtonigla
  • Gradovi Pazin, Rovinj, Varaždin
Istarska Županijaistriana

Uključena u Vertikalnu Akciju: 1.A – Zajednička promocija i valorizacija kulturnog, prirodnog i istorijskog nasljeđa Istre i Varaždina

Službena Web Stranica: www.istra-istria.hr


Dubrovačko-neretvanska Županijadubrovacko-neretvaska

Uključena u Vertikalnu Akciju: 2.A – Valorizacija lokalnih resursa za razvoj ruralnog turizma u Regijama Hercegovine i Dubrovnika

Službena Web Stranica: www.edubrovnik.org 


Osiječko-baranjska ŽupanijaOsjeko-baranjska

Uključena u Vertikalnu Akciju: 3.A - “Transgrowth” Animiranje poduzetništva u cilju prekograničnog razvoja lokalnih integriranih proizvodnih sistema

Službena Web Stranica: www.obz.hr


Vukovarsko-srijemska Županijavukovar

Uključena u Vertikalnu Akciju: 3.A - “Transgrowth” Animiranje poduzetništva u cilju prekograničnog razvoja lokalnih integriranih proizvodnih sistema

Službena Web Stranica: www.vukovarsko-srijemska-zupanija.hr


Brtonigla Općinaverteneglio

Uključena u Vertikalnu Akciju: 1.A – Zajednička promocija i valorizacija kulturnog, prirodnog i istorijskog nasljeđa Istre i Varaždina

Službena Web Stranica: www.brtonigla-verteneglio.hr


Pazinpazin2

Uključena u Vertikalnu Akciju: 1.A – Zajednička promocija i valorizacija kulturnog, prirodnog i istorijskog nasljeđa Istre i Varaždina

Službena Web Stranica: www.pazin.hr


Rovinjfoto_rovigno

Uključena u Vertikalnu Akciju: 1.A – Zajednička promocija i valorizacija kulturnog, prirodnog i istorijskog nasljeđa Istre i Varaždina

Službena Web Stranica: www.rovinj.hr


Varaždinvarazdin

Uključena u Vertikalnu Akciju: 1.A – Zajednička promocija i valorizacija kulturnog, prirodnog i istorijskog nasljeđa Istre i Varaždina

Službena Web Stranica: www.varazdin.hr