SeeNet

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Operativni Sekretarijat

Operativni Sekretarijat daje podršku pod vodstvom Direkcije Programa.

Operativni Sekretarijat je tehnički organ koji objedinjuje sve tehničke partnere koji su odgovorni za operativno izvršavanje i upravljanje pojedinačnim aktivnostima, horizontalnim i vertikalnim, kao i cjelokupnim Programom:

 • Staff koji koordinira Programom, radi u Sekretarijatu Italija i Sekretarijatu JIEFocal Point Pula, Sarajevo i Beograd, Antene u Albaniji i Makedoniji); (
 • Tehnički subjekti koje su identifikovali nosioci aktivnosti u cilju operativnog izvršavanja i upravljanja horizontalnim i vertikalnim aktivnostima.

Sekretarijat Italija podržava Direkciju pri započinjanju Programa i garantovanju korektnog izvršavanja i upravljanja aktivnostima u Italiji, posebno:

 • Baveći se tehničkim i ekonomskim upravljanjem Programom;
 • Baveći se unutrašnjom i spoljnom komunikacijom;
 • Organizujući susrete odbora i baveći se follow up-om;
 • Baveći se razvojem mreže.

Sekretarijat u Jugoistočnoj Evropi daje podršku Direkciji Programa pod vođstvom Izvršnog direktora u koordinaciji sa Sekretarijatom u Italiji, baveći se funkcijama pojedinačnih aktivnosti. Posebno, Sekretarijat SEE ima sledeće funkcije:

 • Garantuje vezu i integrisanje među različitim aktivnostima, horizontalnim i vertikalnim, na različitim teritorijama koje su uključene;
 • Olakšava kontakte sa teritorijom zbog realizacije horizontalnih aktivnosti;
 • Obezbjeđuje institucionalne veze Programa sa međunarodnim, nacionalnim i lokalnim stakeholder-ima teritorije;
 • Obezbjeđuje efikasnu unutrašnju organizaciju i rukovođenje lokalnim Focal Point-om.