SeeNet

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Institutional Building

Institutional Building

Joint action A

AKSIONI HORIZONTAL A.

 

Ky aksion ka për qëllim zhvillimin e partneriteteve dhe bashkëpunimeve të reja mes sistemit rajonal italian dhe partnerëve të Evropës Juglindore, në përputhje me nevojat prioritare të shprehura nga ata dhe në përputhje me politikat dhe proceset që BE-ja promovon. Ai gjithashtu ka për qëllim të mbështesë planifikimin strategjik të zonës duke vënë në dispozicion të partneritetit eksperiencën e sistemit rajonalë italian.


Përgjegjës: Rajoni Emilia-Romagna Territoret e përfshirë:  Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi, Serbia

Partnerët institucional:  I gjithë partneriteti italianë dhe Evropa Juglindore e Programit

Partnerët Italian teknike: Emilia-Romagna, Vlerësimi Ekonomik i Territorit - Ervet, Shoqata e agjencive për demokraci lokale – ALDA

Download Dokumenta i Aksioni - Foto Galeri i Aksioni

Lexo m shum...