SeeNet

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Asociimi nderrmjet institucioneve lokale

Shoqërizimin midis Enteve lokale Europës Jug Lindore

Joint action D

AKSIONI HORIZONTAL D.

 

Në mënyrë që të inkurajojmë zhvillimin e propozimeve për zhvillimin e territoreve në gjendje të japë një shtysë të re për proçesin aktual të decentralizimit, Anci në bashkëpunim me shoqatat e autoriteteve lokale në Evropën Juglindore dhe me rrjetin e tyre NALAS, lehtëson krijimin e një hapësirë ballafaqimi mbi qeverisjen e zhvillimit lokal dhe mbi të rejat e politikave territoriale.


Përgjegjës: Rajoni Toscana Territoret e përfshirë:  Shqipëria, Bosnja-Hercegovina, Kroacia, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia

Partnerët institucional:  të gjithë partnerët italianë dhe ata të Europës Jug Lindoretë Programit

Partnerët Italian teknike: Shoqata Kombëtare e Bashkive Italiane – ANCI
Partnerët teknikë EJL: Shoqata e Bashkive Shqiptare – AAM (AL), Unioni i Bashkive dhe Qyteteve Federale në Bosnjë-Hercegovinë - SOGFBIH, Unioni i Bashkive dhe Qyteteve në Republikën Serbe të Bosnjë-Hercegovinës – SOGRS (BIH), Shoqata e Bashkive në Republikën Kroate – UORH, Shoqata e Qyteteve të Republikwn Kroate - UGRH (HR), Shoqata e Bashkive në Kosovë - AKM (KOS), Ahoqata e NJësive Autoqeverisjeve Lokale në Republikën e Maqedonisë – ZELS (MK), Unioni i Bashkive në Malin e Zi – UOM (MNE), Konferenca e Qëndrueshme e Qyteteve dhe bashkive – SKGO (SRB), Rrjeti i Shoqatave të Autoriteteve Lokale në Europën Jug Lindore - NALAS

Download Dokumenta i Aksioni - Foto Galeri i Aksioni

Lexo m shum...