SeeNet

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Šta je SeeNet

Paesi

SeeNet je mreža italijanskih i lokalnih samouprava Jugoistočne Evrope koje udružuju sopstvena iskustva u trogodišnji Program decentralizovane saradnje koja ima za cilj jačanje sposobnosti upravljanja teritorijama i promovisanje održivog lokalnog razvoja.

Program stavlja u centar svojih aktivnosti utvrđivanje dugoročnog partnerstva sa obje strane Jadranskog mora i podršku pri procesu integrisanja u Evropsku Uniju zemljama Jugoistočne Evrope kao i stvaranje integrisanog sistema decentralizovane saradnje u Italiji i podsticanje razvoja lokalnih politika.

Kroz 9 aktivnosti koje idu od vrednovanja nematerijalnog kulturnog nasljeđa i jačanja kapaciteta turističke ponude i promocije, do utvrđivanja lanaca proizvodnje sistema malih i srednjih preduzeća, od promovisanja prehrambenih resursa do podrške procesu institucionalne decentralizacije socijalne politike i do podrške pri održivom prostornom planiranju, SeeNet podstiče razvoj lokalnih inovativnih politika poštujući potrebe teritorije.

Da bi se podržao proces evropskih integracija, SeeNet uključuje sve partnere mreže u seriju zajedničkih aktivnosti radi lakšeg pristupanja predpristupnim evropskim fondovima i nacionalnim razvojnim fondovima.

SeeNet umrežava više od 60 partnera. Njime koordinira Regija Toskana, finansira ga  Ministarstvo spoljnih poslova Italije a kofinansiraju sve partnerske italijanske Regije. Program SeeNet uključuje u Italiji: Regije Emilija-Romanja, Friuli Venezia Giulia, Marke, Pijemont, Veneto i Autonomnu Provinciju Trento a u Jugoistočnoj Evropi učestvuju 46 lokalnih uprava iz: Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije, kao i mnogobrojni tehnički partneri sa obje obale Jadrana i organi koji upravljaju Programom.

Strategija Programa SeeNet se bazira na ideji partnerstva i zajedničkim ciljevima aktivnosti koje promoviše, te stoga predstavlja priliku za razvoj institucija sa obje strane Jadrana.

Da bi došlo do međusobnog jačanja kompetencija što se tiče upravljanja teritorijama i usklađivanja primjera dobre prakse sa potrebama teritorija, partneri su pozvani da se konfrontiraju u vezi sa sličnim problematikama putem ravnopravnog dijaloga između različitih italijanskih institucija i institucija Jugoistočne Evrope. Zapravo, italijanske partnerske lokalne uprave mreže treba da kapitalizuju svoje najbolje prakse i sposobnosti i, uz međusobnu sinergiju, da ih podjele sa partnerima iz Jugoistočne Evrope. Na ovaj način će biti vrijednovane integrisane intervencije, održive kroz vrijeme i u stanju da realizuju sistemski uticaj koji umnožava efekte pojedinačnih projektnih inicijativa.

 

Srodne teme: Upravni organi ProgramaDecentralizovana saradnja