SeeNet

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

SeeNet Most

SeeNet Most – Mreža Suradnje lokalne Uprave za razvoj i dijalog u Jugoistočnoj Europi

 2007: Faza most


Nakon završetka prve faze Programa Seenet, tijekom 2007, Regija Toskana bila je promotor inicijative Seenet Most - Mreža saradnje lokalnih uprava za razvoj i dijalog u Jugoistočnoj Europi u cilju da omogući kontinuitet relevantnim rezultatima koji su postignuti u prvoj fazi i za pripremu nove faze Programa.

Inicijativa Seenet Most dala je kao glavne rezultate koncentrirano proširenje partnerstva, kako na jugoistoku Europe tako i u Italiji, na temelju već postojećih odnosa među teritorijima.

Putem okruglih stolova i susreta sa raznim partnerima razrađen je novi projektni prijedlog, prezentiran za sufinanciranje Ministarstvu Vanjskih Poslova Italije početkom 2008. i podržanog od istoga dana 31. srpnja 2008. s Odlukom br. 100.

Projekt most financiran je od Ministarstva Vanjskih Poslova Italije i Regije Toscana.