SeeNet

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Decentralizovana saradnja

Od početka '90 – ih godina, u Italiji kao i u mnogim drugim djelovima svijeta, počeo se stvarati jedan novi sistem intervencije za razvoj, decentralizovana saradnja, koji ujedno predstavlja :

  • metodologiju koja stvara dvosmjerni odnos između teritorija Sjevera i Juga cijelog svijeta s ciljem promocije lokalnog razvoja;
  • proces uključivanja različitih aktera teritorija: od udruženja, do preduzeća, fakulteta, pa do građana;
  • model koji olakšava dijalog i pomirenje teritorija koji su povijesno u konfliktu;
  • način koji stavlja na raspolaganje saradnju i različita znanja teritorijalnih subjekata, a ujedno pospješuje dijalog i koncentraciju istih subjekata.

Mnoge institucije, među kojima Europska Unija, Ministarstvo Vanjskih Poslova Italije i Regije Italije, definirale su vlastite linije i načine izvršavanja, s ciljem rada u domenu decentralizovane saradnje.

Decentralizovana saradnja za razvoj u italijanskoj saradnji

Preuzevši djelimično definiciju usvojenu od Europske Unije, pod “decentralizovaom saradnjom“ ostvarenom u okviru saradnje za razvoj, Ministarstvo Vanjskih Poslova Italijeakciju saradnje za razvoj koju vrše talijanske lokalne jedinice, pojedinačno ili u konzorciju, i s učešćem subjekata organiziranog lokalnog civilnog društva koji imaju razmjernu administrativnu nadležnost, ostvarenu u partnerskom odnosu prvenstveno sa sličnim institucijama Zemalja u razvoju, pospješujući aktivno sudjelovanje raznih dijelova civilnog društva Država partnera u procesu odlučivanja s ciljem održivog razvoja njihovih teritorija." Anticipirajući na neki način međunarodnu debatu, od 1987. - s posebnim propisima u okviru važeće “Nove Discipline Saradnje Italije sa Zemljama u razvoju “ (Zakon br. 49 od 26 veljače 1987, članak. 2, stavke 4 i 5) i u sličnoj Izvršnoj Uredbi (DPR br.177 od 12 travnja 1988, čl.7) – Italija je formalno dala pravo odluke i izvršenja lokalnim jedinicama (Regijama, autonomnim Pokrajinama i lokalnim jedinicama ) u vladinoj akciji saradnje za razvoj, disciplinirajući mogućnost inicijative i način saradnje s Generalnom Upravom  za Saradnju i Razvoj (DGCS). podrazumijeva: “

Ova zadnja je definirala dokument koji utvrđuje upravne linije i način izvršenja talijanske decentralizovane saradnje, osim što je sklopila sporazumne Protokole s Državnom Udrugom talijanskih Gradova (ANCI) i sa Unijom talijanskih Provincija (UPI) kako bi se strane zalagale za “valorizaciju metode pregovaranja s ciljem da se omogući saradnja i koordinirana akcija između dva nivoa vlade u sklopu njihovih nadležnosti“ i da bi se podržao “institucionalni sistem administrativnih funkcija koji smatra pojedinačne ili udružene opštine kao upravitelje aktivnosti a Regije kao programere dužnosti”. Uključenost Jedinica lokalne uprave u akcijama programiranja i kontrole DGCS ostvarena je sa strane iste, kroz jednu specifičnu unutrašnju strukturu koordiniranja, Jedinica za koordinaciju decentralizovane saradnje - UCD.