SeeNet

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Teritorijalno planiranje i socijalne usluge

Podrška strateškom planiranju: pilot inicijative u okviru prostornog i ambijentalnog planiranja

4a

Vertikalna Akcija: 4.A

 

Italijanski tehnički partneri su podrška javnim upravama u Jugoistočnoj Evropi prilikom analize uticaja turističkih i ekonomskih aktivnosti na životnu sredinu sa ciljem stvaranja skupa instrumenata korisnih za planiranje i održivo upravljanje turističkim lancem aktivnosti.

 


Nosilac akcije: Regija Emilija Romanja Uključene teritorije:  Budva i Kotor (MNE), Smederevo i Pančevo (SRB)

Institucionalni partneri:  Regija Toscana, Provincija Pisa (IT), Opštine Budva i Kotor (MNE), Opštine Smederevo i Pančevo (SRB)

Tehnički partneri iz Italije: Provincije Rimini i Ravenna, Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente della Emilia Romagna - ARPA, Institucija Centro Nord Sud iz Provincije Pisa, Udruženje Medina
Italijanski partneri: Cinemambiente Enviromental Film Festival iz Torina, Link Associated Cultural Club Partneri iz JIE: Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Podunavski okrug, Udruženje hotelijera Smedereva, Kulturna i ambijentalna udruženja iz Smedereva, Nacionalno udruženje prostornih planera, Centar za kulturu Pančevo (SER), Ministarstvo za održivi razvoj i turizam (MNE)

Download dokumenata Aktivnosti - Galerija fotografija Aktivnosti

Opširnije...

Podrška planiranju u socijalnom sektoru

 4bVertikalna Akcija: 4.B

 

Aktivnost doprinosi povećanju efikasnosti socijalne poitike, promovišući usvajanje instrumenata za definisanje i implementiranje integrisanog sistema socijalnih usluga i intervencija (socijalni planovi zone) koji se zasniva na ristupu pojedincu i na mešovitom pristupu, javno-privatno, u cilju identifikovanja mogućih rešenja koja bi predložila sama teritorija.

 

Nosilac akcije: Regija Emilija Romanja Uključene teritorije: Skadar, Elbasan, Valona (ALB), Novi Sad (SRB)

Institucionalni partneri:  Regije Marche i Toscana, Opština Forli

Tehnički partneri iz Italije: Sviluppo Marche – SVIM

Partneri iz JIE: Centar za socijalni rad i Savetovalište Novi Sad (SRB), Regionalni centar za profesionalnu obuku Skadar, Centar za žene Passi Leggeri Skadar, Univerzitet u Valoni, Socijalno-zdravstvene usluge i bolnice u Elbasanu, Tjeter Vizion (AL)

Download dokumenata Aktivnosti - Galerija fotografija Aktivnosti

Opširnije...