SeeNet

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Planifikimi territorial dhe sherbimet sociale

Mbështetje ndaj planifikimit strategjik: startim i iniciativave pilote në fushën e planifikimit territorial dhe ambiental

4aAKSIONI VERTIKAL 4.A

 

Partnerët teknike Italian shoqërojnë administratën publike të Evropës Juglindore në analizën e ndikimit të aktiviteteve turistike dhe ekonomike në mjedis në mënyrë që të krijojnë një grup instrumentash për planifikimin dhe menaxhimin e qëndrueshëm të industrisë së turizmit.


Përgjegjës: Rajoni Emilia Romagna Territoret e përfshira:  Budva dhe Kotor (MNE), Smederevo dhe Pancevo (SRB)

Partnerët Institucional:  Rajoni Toscana, Provinca e Pizës (IT), Bashkia e Budvës dhe e Kotorrit (MNE), Bashkia e Smederevos dhe Pancevos (SRB)

Partnerë teknike italiane: Provincat e Riminit dhe e Ravenës, Agjensia Rajonale për parandalimin dhe mjedisin e Emilia Romanjës - ARPA, Institucioni Qëndor, Jugor dhe Verior i Pronvincës së Pizës, Shoqata Medina

Partnerët Italian: Kinemaja ambientale Enviromental Film Festival e Torinos, Link Associated Cultural Club
Partnerët SEE: Ministria e Ambientit dhe Planifikimit mjedisor, Qarkru i Podunavlje, Shoqata e hotelierëve e Smederevo, Shoqata kulturore e ambientalistëve të Smederevos, Shoqata Nacionale e planifikuesve, Qëndra kulturore e Pancevos (SRB), Ministria e Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe e Turizmit (MNE).

Download Dokumenta i Aksioni - Foto Galeri i Aksioni

Lexo m shum...

Mbështetje në planifikimin e përkrahjes sociale

4bAKSIONI VERTIKAL 4.B

 

Aksioni kontribuon në rritjen e efektivitetit të politikave sociale, nxitjen e miratimit të mjeteve për përcaktimin dhe zbatimin e një sistemi të integruar të shërbimeve dhe të planeve të asistencës sociale (Plane Sociale të Zonës), e cila është e bazuar në konceptin e një personi dhe në një qasje pjesëmarrëse në sektorë të përzierë publike dhe private, për të identifikuar rastet dhe zgjidhjet e mundshme nga zona.


Përgjegjës: Rajoni Emilia Romagna Territoret e përfshira:  Shkodër, Elbasan dhe Vlor- (ALB), Novi Sad (SRB)

Partnerët Institucional:  Rajonet Marche dhe Toscana, Bashkia e Forlí

Partnerë teknike italiane: Sviluppo Marche (Zhvillimi Marke) – SVIM

 
Partnerët SEE: Qëndra sociale dhe këshillmore e Novi Sad (SRB), Qëndra rajonale për kurse profesionale e Shkodrës, Qëndra e grave Hapa të Lehtë në Shkodër, Universiteti i Vlorës, Shërbime shëndetësore rajonale dhe spitalore të qytetit të Elbasanit, Tjeter Vizion (AL)

Download Dokumenta i Aksioni - Foto Galeri i Aksioni

Lexo m shum...