SeeNet

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Podrška MSP i prekogranična poduzetnička saradnja

Transgrowth - Animiranje poduzetništva u cilju prekograničnog rasta lokalnih integriranih proizvodnih sistema 

3aVertikalna Akcija: 3.A 

Akcija ima za cilj povećanje i poboljšanje podrške proizvodnim lancima i kvaliteta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda (vinogradarstvo, voćarstvo, ljekovito bilje) i proizvoda od drveta putem specifičnih aktivnosti koje djeluju na institucionalnom nivou i na nivou ekonomskih operatera lokalnih proizvodnih lanaca. Talijanski eksperti prate lokalne partnere u preliminarnoj analizi poljoprivredno-prehrambenog i drvnog lanca kroz organizaciju fokus grupa i ciljanih sastanka sa ključnim akterima teritorije, u nastojanju da se istaknu proizvodne i organizacijske karakteristike lokalnih proizvodnih lanaca i potrebe za obukom u drvoprerađivačkom i poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

 

Nosilac akcije: Autonomna Regija Friuli Venezia Giulia Uključene teritorije: Osijek–Baranja i Vukovar–Srijem (HR), Vojvodina (SRB), Tuzla (BiH)

Institucionalni partneri: Regije Emilia-Romagna, Marche i Veneto (IT), Osiječko-baranjska i Vukovarsko–srijemska županija (HR), Autonomna Pokrajina Vojvodina (SRB), Tuzlanski Kanton (BiH)

Tehnički partneri iz Italije: Informest
Partneri iz JIE: Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije – Hrast, Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje - Rra (HR), Regionalna razvojna agencija za Sjeveroistočnu BiH - Nerda (BiH), Poljoprivredni Fakultet iz Novog Sada (SRB)

Download dokumenata Aktivnosti - Galerija fotografija Aktivnosti

Opširnije...

Jačanje sistema malih i srednjih preduzeća na područjima Zeničko-Dobojskog i Hercegovačko-Neretvanskog Kantona, Regije Šumadija-Pomoravlje, gradskog područja Beograda i Općina Prijedor i Tuzla 

3bVertikalna Akcija: 3.B 

Akcija je usmjerena na valorizaciju potencijala za razvoj malih i srednjih preduzeća (MSP) partnerskih teritorija, kroz intervencije u tri makro područja. Sa ciljem jačanja kapaciteta za razvoj teritorija, Akcija doprinosi jačanju teritorijalnih mreža između javnih i privatnih subjekata koji se bave lokalnim ekonomskim razvojem i promoviše poboljšanje i razvoj stručnosti i kvalificiranih usluga za MSP-a.

 

Nosilac akcije: Regija Toscana Uključene teritorije: Zeničko-Dobojski Kanton, Hercegovačko-Neretvanski Kanton, Prijedor i Tuzla (BiH), Kragujevac i Lazarevac (SRB)

Institucionalni partneri: Regija Emilia-Romagna, (IT), Zeničko-dobojski Kanton, Hercegovačko-neretvanski Kanton, Općine Prijedor i Tuzla (BiH), Grad Kragujevac, Općina Lazarevac (SRB)

Tehnički partneri iz Italije: Oxfam Italia
 Italijanski partner: Toscana Promozione Partneri iz JIE: Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu - REDAH; Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar; Biznis Servis Centar Vlade Zeničko-Dobojskog Kantona - BSC; Udruženje privrednika Tuzla; Centar za razvoj poduzetništva Lipnica u Tuzli; Agencija za ekonomski razvoj Opštine Prijedor - PREDA (BiH); Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja; Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i poduzetništva Beograd (SRB)

Download dokumenata Aktivnosti - Galerija fotografija Aktivnosti

Opširnije...