SeeNet

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Mbeshtetje tek Ndermarrjet e vogla dhe te mesme dhe bashkepunimit sipermarres nderkufitar

Transgrowth – Animim i Biznesit për rritjen e sistemeve të prodhimit lokal

3aAKSIONI VERTIKAL 3.A

 

Aksioni ka për qëllim rritjen dhe vlerësimin e burimeve kulturore dhe mjedisore të zonave partnere dhe si pasojë dhe të ofertës turistike përmes përvojave të eko-muzeve dhe të hoteleve duke e bazuar modelin sipas konteksteve natyrore, sociale, kulturore dhe institucionale.


Përgjegjës: Rajoni Autonom i Friuli Venezia Giulia Territoret e përfshira:  Osijek-Baranja e Vukovar-Srijem (HR), Vojvodina (SRB), Tuzla (BiH)

Partnerët Institucional:  Rajonet Emilia-Romagna, Marche dhe Veneto (IT), Konte e Osijek – Baranja dhe Vukovar – Srijem (HR), Provinca Autonome e Vojvodinës (SRB), Kantone e Tuzlës (BiH)

Partnerë teknike italiane: Informest

Partnerët SEE: Agjensia për zhvillimin e Vukovar Srijem – Hrast, Agjensia rajonale për zhvillimin e Slavonija e Baranja - Rra (HR), Shoqata për zhvillimin e rajonit di sviluppo della regione verilindje e Bosnje Herzegovina - Nerda (BiH), Fakulteti Bujqësor i Universitetit të Novi Sad (SRB)

Download Dokumenta i Aksioni - Foto Galeri i Aksioni

Lexo m shum...

Forcimi i sistemit të firmave të vogla dhe të mesme në territorin e Kantonit Zenica – Doboj dhe Hercegovina-Neretva, në Rajonin e Sumadija-Pomoravlje, në zonën metropolitane të Beogradit dhe të Bashkive të Prijedorit dhe Tuzlës

3bAKSIONI VERTIKAL 3.B

 

Qëllimi i Aksionit është që të rrisë potencialin e zhvillimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (NVM) në zonat partnere nëpërmjet ndërhyrjeve në tre fusha kryesore. Me qëllim për të rritur aftësinë e zhvillimit të rajoneve, Aksioni ndihmon në forcimin e rrjeteve rajonale mes subjekteve publike dhe private të përfshira në zhvillimin ekonomik lokal dhe kërkon nxitjen e përmirësimit dhe zhvillimit të aftësive të shërbimeve të kualifikuar për SME-të.


Përgjegjës: Rajoni Toskana Territoret e përfshira:  Zenica-Doboj, Erzegovina-Neretva, Prijedor dhe Tuzla (BiH), Kragujevac dhe Lazarevac (SRB)

Partnerët Institucional:  Rajoni Emilia Romagna (IT), Kantoni i Zenica-Doboj dhe Erzegovina-Neretva, Bashkitë e Prijedor dhe Tuzla (BiH), Qyteti i Kragujevac, Bashkia e Lazarevac (SRB)

Partnerë teknike italiane: Oxfam Italia

Partnerët Italian: Promovimi Toskan
Partnerët SEE: Agjensia rajonale për zhvillimin ekonomik të Erzegovinës REDAH; Shoqata e biznesmenëve LiNK Mostar ; Business service Center i qeverisë Kantonale të Zenica-Doboj; Shoqata e biznesmenëve të Tizlës; Qëndra për zhvillimin e bizneseve Lipnica e Tuzlës;Agjensia bashkiake për zhvillimin ekonomik lokal të Priedor PREDA (BiH); Agjensia rajonale për zhvillimin ekonomik të Rajonit të Sumadija dhe Pomoravlje; Qëndra rajonale e Beogradid për zhvillimin e bizneseve të vogla dhe të mesme (SRB)

Download Dokumenta i Aksioni - Foto Galeri i Aksioni

Lexo m shum...