SeeNet

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Валоризација на територијата и животната средина

Валоризација на локалните ресурси за развој на рурален туризам во регионите Херцеговина и Дубровник

2aВертикална Акција 2.A

 

Акцијата има за цел да создаде Патека на вина и вкусови, прекуграничен проект меѓу регионите Херцеговина и Дубровник, преку активирање на мрежа на јавен и приватен сектор на туристичкиот и земјоделско-прехрамбениот како постојан мотор на анимација, валоризација и промоција на териториите.


Водечки субјект: Регион Тоскана Вклучени територии:  Економски Регион на Херцеговина (БиХ) и Регион Дубровник (ХР)

Институционални партнери:  Провинција Арецо, Регион Марке, Автономна Провинција Тренто (ИT), Општина Ливно, Требиње и Невесиње (БиХ), Огруг Дубровник – Неретва (ХР)

Технички партнери од Италија: Oксфам Италија
Партнери од Италија:
Центар за туристички студии од Фиренца, Вински патишта на Арецо, Вински пат на Валагарина
Парнери од ЈИЕ: Регионална Агенција за Економски Развој на Херцеговина – REDAH, Окуси Херцеговина (БиХ), Агенција за Регионален развој на Дунав, Деша (ХР), Локални Туристички Агенции

преземете документи на акција - Фото галерија на акција

Повеќе...

Развој на агритуризам во планианските подрачја во Босна и Херцеговина

2bВертикална Акција 2.B

 

Акцијата има за цел да ги зголеми вештините и капацитетите на локалните администратори и техничари за планирање, проектирање, реализација и евалуација на одржливи и интегрирани проекти на валоризација на локалните ресурси; поттикнување на учеството и вклучувањето на локални актери во процесите на развој; креирање на нови производи и услуги, а тоа значи нови можности за вработување и економски придобивки; олеснување на односите помеѓу приватните и јавните актери, развивање на сојузи и партнерства меѓу општините партнери и кантоналните и националните институции.


Водечки субјект: Регион Пиемонте Вклучени територии:  Хаџиќи, Пале, Сански Мост, Травник, Трново ФБиХ, Tрново РС, Завидовиќи, Зеница (БиХ)

Институционални партнери:  Општина Хаџиќи, пале, Сански Мост, Травник, Трново ФБиХ, Tрново РС, Завидовиќи, Зеница (БиХ)

Технички партнери од Италија: Конференца Алте Вали – CHAV
Партнери од Италија:
Провинција Торино, Општина Алба, Асоцијација Амбасада на Локална Демократија на Завидовиќи
Парнери од ЈИЕ: Aгенција за Развој на Гард Зеница – ZEDA (БиХ)

преземете документи на акција - Фото галерија на акција

Повеќе...

Валоризација на природниот туризам во подрачјата на Краљево, Никшиќ, Ниш, Пеќ и Скадар

2cВертикална Акција 2.C

 

Акцијата има за цел да ги валоризира културните и природните ресурси на териториите-партнери и следствено и туристичката понуда преку искуства за еколошки музеи и за распространет хотел, расчленувајќи го моделот врз основа на различни природни, социјални, културни и институционални средини.


Водечки субјект: Автономна провинција Тренто Вклучени територии:  Краљево и Ниш (СРБ), Никшиќ (ЦГ), Пеќ (КОС), Скадар (АЛ)

Институционални партнери:  Регионите Фриули Венеција Џулија и Пиемонте (ИТ), Градот Ниш и Општина Краљево (СРБ), Општина Никшиќ (ЦГ), Општина Пеќ (КОС), Општина Скадар (АЛ)

Технички партнери од Италија: Сервисен Комитет за соработка со Балканот
Партнери од Италија:
Здружение Viaggiare i Balcani
Парнери од ЈИЕ: Здружение за локален развој - Sodalis (СРБ), Rugova Experience, Marimangat e Pejës, ERA Group (КОС)

преземете документи на акција - Фото галерија на акција

Повеќе...