SeeNet

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Vleresimin e turizmit kulturor

Promovimin e përbashkët dhe rritjen e kulturore, mjedisore dhe historike ndërmjet Istria dhe Varazhdinit.

1aAKSIONI VERTIKAL 1.A

 

Aktiviteti nxit zhvillimin dhe vleresimin e te mirave natyrore, historike dhe kulturore ne zonat e përfshira nëpërmjet forcimit të kapaciteteve teknike në fushën e planifikimit të marketingut dhe të strategjisë përmes një promovim të përbashkët, e krijuar nga qeveritë, institucionet dhe operatorët lokal privat në sektorin e turizmit. Në veçanti, aktiviteti parashikon kërkime, trajnime, planifikim dhe promovim te turizmit kulturor, gastronomik dhe sportive të territoreve kroate të përfshira.


Përgjegjës: Regione del Veneto Territoret e përfshira:  Rajonet e Istria dhe Varazhdinit (HR)

Institucionet partnere:  Rajonet Friuli-Venezia Giulia dhe Toscana (IT) Rajoni Istria, Qyteti Rovinj, Pazin, dhe qyteti i Verteneglio Varazhdin (HR)

Partnerë teknike italiane: Informest, Unioncamere del Veneto

Download Dokumenta i Aksioni - Foto Galeri i Aksioni

Lexo m shum...

Zhvillimin e turizmit kulturor në qytetin e Mostarit, Sarajevë dhe Shkup

1bAKSIONI VERTIKAL 1.B

 

Ky veprim forcon kompetencat e institucioneve partnere lokale në menaxhimin dhe promovimin e trashëgimisë kulturore të prekshme dhe jo te prekshme dhe zhvillon ofertën turistike përmes paraqitjes së politikave të reja në mbrojtjen, promovimin dhe nxitjen e trashëgimisë kulturore. Risia e këtyre politikave qëndron në forcimin e një sistemi të integruar kulturor, i cili në mënyrë aktive përfshin niveleve të ndryshme të qeverisë, sektorin privat dhe shoqërinë civile aktive në fushën e turizmit dhe kulturës.


Përgjegjës: Regione Toscana Territoret e përfshira:  Sarajevë dhe Mostar (BiH), Shkup (MK)

Institucionet partnere:  Rajoni Piedmonte (IT), Kantoni i Sarajevës, qytetit të Sarajevës dhe të Mostarit, Bashkia Stari Grad - Sarajevo (BiH), Qyteti i Shkupit (MK)

Partnerë teknike italiane: Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik Rajoni i Toskanës, Itali Oxfam
Partnerët italiane: Qendra për Studime turistike e Firences Partnerët SEE: Muzeumet e qytetit të Sarajevës dhe Hercegovinë, Shoqata për aktivitete ndërkulturore dhe mbrojtjen e trashëgimisë - AIASN, Qendra për Kërkime dhe Zhvillim të Turizmit të qëndrueshëm - CIROT, Business Improvement District - ZUP (BiH), Muzeu i Qytetit të Shkupit dhe të Maqedonisë, Komuna e Čair dhe Centar - Shkup (MK)

Download Dokumenta i Aksioni - Foto Galeri i Aksioni

Lexo m shum...