SeeNet

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Institutional Building

Institutional Building

Joint action DHorizontalna Akcija: A.

 

Akcija je usmerena na razvoj novih partnerskih aktivnosti i saradnje između italijanskih Regija i partnera u Jugoistočnoj Evropi u skladu sa prioritetnim potrebama koje su oni izrazili i u skladu sa politikama i procesima koje Evropska Unija promoviše. Akcija takođe ima za cilj podršku strateškom planiranju stavljajući partnerima na raspolaganje najbolja iskustva iz italijanskih Regija.

 

Nosilac akcije: Regija Emilia-Romagna Uključene teritorije: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Srbija

Institucionalni partneri:  svi partneri iz Italije i Jugoistočne Evrope koji učestvuju u Programu

Tehnički partneri iz Italije: Emilia-Romagna, Ekonomsko vrednovanje teritorije – ERVET, Asocijacija Agencija lokalne demokratije – ALDA

Download dokumenata Aktivnosti - Galerija fotografija Aktivnosti

Opširnije...