SeeNet

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Udruživanje javnih ustanova JIE

Udruživanje lokalnih samouprava Jugoistočne Evrope

Joint action DHorizontalna Akcija: D.

 

Da bi potakli izradu prijedloga za razvoj teritorija koji će moći da dadnu novi poticaj procesima decentralizacije koji su u toku, Anci, u saradnji sa asocijacijama lokalnih zajednica jugoistočne Evrope i sa njihovom mrežom Nalas, omogućava uspostavljanje prostora za konfrontaciju o upravljanju – governance lokalnim razvojem i inovativnost politika teritorijanog razvoja.

 

Nosilac akcije: Regija Toscana Uključene teritorije:  Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Srbija

Institucionalni partneri:  svi partneri iz Italije i Jugoistočne Evrope koji učestvuju u Programu

Tehnički partneri iz Italije: ANCI - Nacionalna Asocijacija Talijanskih Općina
Tehnički partneri iz JIE: Asocijacija opština Albanije – AAM (AL), Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine – SOGFBIH, Savez opština i gradova Republike Srpske – SOGRS (BIH), Udruga općina u Republici Hrvatskoj – UORH, Udruga gradova Republike Hrvatske - UGRH (HR), Asocijacija kosovskih opština – AKM (KS), Asocijacija jedinica lokalne samouprave Republike Makedonije – ZELS (MK), Zajednica opština Crne Gore – UOM (MNE), Stalna konferencija gradova i opština – SKGO (SRB), Mreža lokalnih vlasti jugoistočne Evrope - NALAS

Download dokumenata Aktivnosti - Galerija fotografija Aktivnosti

Opširnije...