SeeNet

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Historia e SeeNet

storiaSeeNet eshte nje rrjet i autoriteteve locale italiane dhe Europes Jug Lindore qe bashkepunojne me qellim perforcimin e kompetencave per governance ne territore dhe per te nxitur zhvillimet lokale te qendrueshme.

Ne fillim te vitit 2000 rrjeti u krijua nga Regione Toscana dhe nga Regione Istriana me firmen e Deklarates se Brioni permes te ciles dy Rajonet dhe disa autoritete publike te Europes JugLindore te angazhoheshin per krijimin e nje network per te koordinuar nderhyrjet e bashkepunimit te decentralizuar toskan ne zonen e Ballkanit.

2003 – 2006: Faza e Pare

SeeNet – Qeverite Lokale motor te zhvillimit

Faza e pare e Programit Seenet – Qeverite Lokale motor te zhvillimit, relativisht ne vitet 2003-2006, u ndermor nga Regione Toscana dhe nga Regione Istriana me bashkefinancimin e Ministrise se Puneve te Jashtme italiane.

Qellimi i Programit, e realizuar ne bashkepunim me OJQ-te italiane Ucodep-Cospe, ishte te favorizonte rritjen e nje rrjeti per qeverite lokale me synim perforcimin institucional dhe permiresimin e kompetencave menaxhuese,e ndare ne dy drejtime: zhvillimin ekonomik dhe menaxhimin e sherbimeve publike.

2007:  Faza Ponte

SeeNet Ponte – Nje rrjet Bashkepunimi midis Qeverive Lokale per zhvillim dhe dialog te Europes Jug Lindore

Ne perfundimin e fazes se pare te Programit Seenet, gjate vitit 2007, Regione Toscana ndermori nismen per Seenet Ponte - Nje rrjet Bashkepunimi midis Qeverive Lokale per zhvillim dhe dialog te Europes Jug Lindore me synim per te mbajtur aktive rezulatat e dala nga faza e pare dhe se fundmi per te parashikuar nje faze te re te Programit.

2009 - 2012:  Faza e Dyte

SeeNet: Nje rrjet trans lokal per bashkepunim midis Italise dhe Evropes Lindore

Faza e re e Programit Seenet vendos ne perparesi te nderhyrjes se saj konsolidimin e partneritetit me afat te gjate midis dy aneve te Detit Adriatik, mbeshtetje ne proçesin e integrimit te Bashkimit Europian te Vendeve te Europes JugLindore gjithashtu ndertimin e nje sistemi te integruar per bashkepunimin e decentralizuar ne Itali dhe te favorizoje zhvillimin e politikave lokale.

Te ndare ne zera: SeeNet I - SeeNet Ponte