SeeNet

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Tehnički partneri JIE

Tehnički partneri JIE uključeni u Program SeeNet su:

Obrtni Udruga Sarajevo (Esnaf, Stari Zanati, ZUP, komora za obrt)

Uključena u Vertikalnu Akciju: 1.B – Razvoj kulturnog turizma Gradova Mostar, Sarajevo i Skoplje

Obrtni Udruga Skopje (Esnaf, komora za obrt)

Uključena u Vertikalnu Akciju: 1.B – Razvoj kulturnog turizma Gradova Mostar, Sarajevo i Skoplje

Regionalni centar za strukovno obrazovanje Skadar

Uključena u Vertikalnu Akciju: 4.B – Podrška pri planiranju u socijalnom sektoru

SociJalna i savetovanje centar Novi Sad

Uključena u Vertikalnu Akciju: 4.B – Podrška pri planiranju u socijalnom sektoru

Cair Općina

Uključena u Vertikalnu Akciju: 1.B – Razvoj kulturnog turizma Gradova Mostar, Sarajevo i Skoplje

Centar Općina

Uključena u Vertikalnu Akciju: 1.B – Razvoj kulturnog turizma Gradova Mostar, Sarajevo i Skoplje

Strana 1 od 2